Βάσεις 2012: ποιες οι υψηλότερες και χαμηλότερες σχολές