“Πώς αδυνάτισες έτσι; Μισθός έμεινες!”


You may also like...