Η πολυτέλεια καταστρέφει τις δημοκρατίες. Η φτώχεια τις μοναρχίες. Montesquieu, 1689-1755, Γάλλος στοχαστής