Διαβάστε ποιες φράσεις έχουν καταργηθεί λόγω κρίσης!!!