Πισίνα και μνημόνιο; Έχουμε τη λύση!!!

 Δεν πληρώνεις κατασκευή

Δεν πληρώνεις τεκμήρια!

Δεν ανιχνεύεται από εφορία, Γερμανούς και λοιπές δυνάμεις!

Δεν την εντοπίζει το Google Earth!

Είναι μετακινούμενη!

Pisina