Η μαμά, μαζί με το iPhone, έδωσε στον 13χρονο γιό της κι ένα συμφωνητικό