Το πολίτευμα άλλαξε’ τα συνθήματα όμως παρέμειναν ίδια . . .