Θα πάρω το καπελάκι μου & . . . [ περίεργα καπέλα κι όμως υπάρχουν ! ]